Samenwerken aan de toekomstige woonwijk

21 maart '24

Het plan voor de woonwijk op het voormalige Wintermans sigarenterrein is tot stand gekomen aan de hand van veel betrokkenheid uit de omgeving. Als afronding van het participatietraject hebben we afgelopen week een co-creatiesessie georganiseerd. Hier konden alle geïnteresseerden samen met de architecten meedenken over de plattegronden en gevelontwerpen van de woningen en appartementen. Een unieke kans om een slag dieper mee te denken over het ontwerp van je toekomstige huis.

De avond werd goed bezocht en er heerste een positieve sfeer. Enkele opmerkingen die werden gemaakt waren: "Het is fijn dat er eindelijk iets gebeurt," "Het sfeerplan ziet er mooi uit," en "De groenvoorziening is prachtig." We willen hierbij alle deelnemers bedanken voor hun tijd en input op de plannen!

Stickers plakken en feedback geven

Tijdens de co-creatie kon er met stickers en post-its gestemd worden op verschillende ontwerp voorstellen. Fase 1 bestaande uit 40 huizen is hierbij al verder uitgewerkt dan fase 2 van 75 appartementen voor verschillende doelgroepen. Alle vragen en voorstellen zijn terug te lezen op de panelen die we tijdens de sessie hebben gepresenteerd. We delen graag enkele feedback punten die uit de co-creatie sessie naar voren zijn gekomen en hoe we hier verder mee aan de slag gaan:

  • De starters waren erg benieuwd of er ook mogelijkheden zijn voor koopgarant/koopstart. Er zijn momenteel vier verschillende categorieën betaalbare woningen. Van sociale huur, tot kleine appartementen tot gezinswoningen. Deze categorieën zijn gelijk aan het doelgroepen beleid van de gemeente. Koopgarant is niet opgenomen in het beleid en is nu niet opgenomen in de plannen, maar als hier veel vraag naar blijkt te zijn kunnen we hierover in overleg met de gemeente en dit nog aanvullend onderzoeken.

  • Privacy en erfafscheiding zijn belangrijke aandachtspunten. Wonen in het groen vormt één van de uitgangspunten in het stedenbouwkundige plan. Daarom hebben we actief gevraagd naar de voorkeur erfafscheiding. Deelnemers aan de diverse participatie-bijeenkomsten geven duidelijk de voorkeur aan voor natuurlijk groen of een vlonder als erfafscheiding. Vanuit het beeldkwaliteitsplan zijn alle type groene afscheidingen mogelijk. Deze elementen waren al opgenomen in het stedenbouwkundige plan en op basis van deze feedback blijft deze zoals het was.  Voor extra privacy tussen de woningen zullen we in overleg met de gemeente kijken naar groene erfafscheidingen.

  • Bij de vraag welke woonsituatie je voorkeur heeft: woningen in een rij aan de buurstraat of woningen in een rij rondom een hof waren de deelnemers redelijk gelijkgestemd. Een kleine meerderheid gaf aan de woonsituatie rondom een hof te prefereren.

  • Er werd veel gestemd over de kleur van de kozijnen. Het donkergroen was minder populair, terwijl beige/grijs samen met antraciet veel positieve reacties kregen. Deze kleuren worden momenteel door de architect verwerkt in het ontwerp.

  • Starters spraken hun voorkeur uit voor warme tinten in de kleuren en materialen voor de appartementengebouwen die te zien waren in het beeldkwaliteitsplan, maar waren minder enthousiast over een artistieke entreehal.

  • Senioren gaven de voorkeur aan luxe en comfort tegen een hogere prijs, in plaats van eenvoudig tegen een lagere prijs. Als woningtype sprak vooral driekamerappartementen aan. Ook werd er gevraagd om grotere bergingen en de optie voor een overkapping bij de levensloopbestendige hoekwoningen. Dit wordt opgenomen in het ontwerp.

  • Sommige bezoekers hadden verwacht dat het aanbod van seniorenwoningen groter zou zijn in de eerste fase. Dit wordt echter beperkt door de richtlijnen van het doelgroepenbeleid van de gemeente Eersel. Eventuele aanpassingen kunnen worden overwogen voor fase 3, waarin vooralsnog dezelfde type huizen gepland zijn

  • Na de zomer starten we met de ontwerpen van fase 2, de appartementen. Dit betreft de locatie op de hoek van Nieuwstraat en Mgr de Haasstraat aan de zijde van de Ovonde. De senioren gaven aan dat een benedenwoning in deze fase ook een goed woningtype kan zijn voor hen. Deze tip gaan we onderzoeken bij de ontwerpen van de gebouwen. Echter, er komt ook een parkeerplaats achter de woningen dus het is nog niet zeker of dit ruimtelijk past.

  • Het aantal parkeerplaatsen voor de woningen was niet duidelijk voor sommige bezoekers. Het uitgangspunt is dat  elke woning één parkeerplaats krijgt toegewezen in de (mandelige – gezamenlijke eigendom) parkeerhoven. De levensloopbestendige hoekwoningen, geschakelde parkvilla’s, 2-onder-1-kapwoningen en grotere hoekwoningen krijgen twee parkeerplaatsen in deze parkeerhoven. Een aantal woningen hebben hun parkeerplaats op eigen terrein. Op de situatietekening kan je zien welke woning een parkeerplaats op eigen terrein heeft. Door de parkeerplaatsen in deze parkeerhoven op te nemen, kunnen we waarborgen dat de woningen in het plan ook daadwerkelijk kunnen genieten van de rust en vrije zicht op het groen. De combinatie van woningtypen en groen dient elke toekomstige bewoner het gevoel te geven om in een parkachtige, groene omgeving te wonen waar kinderen veilig over straat kunnen.   

  • Ook was er vraag naar de locatie van de zonnepanelen. Alle woningen zullen worden voorzien van zonnepanelen, evenals een warmtepomp en warmte-terugwinsysteem. Deze details zullen nog worden uitgewerkt in het dak ontwerp.
Bekijk de panelen

Hoe verder?

Op 16 april wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, zes weken erna is dit onherroepelijk, mits er geen bezwaren zijn. Daarna kunnen we de sloop voorbereiden en worden de woningen uitgewerkt tot een vergunningsaanvraag. Dit betekent dat het nog even zal duren voordat de eerste fase van de verkoop van start gaat.

We realiseren ons dat veel mensen met smart zitten te wachten op het moment dat de woningen in verkoop gaan. Uiteraard werden er tijdens de co-creatie sessie bijvoorbeeld ook veel vragen gesteld over de prijzen van de woningen. Omdat alle input uit deze co-creatie, naast de overige bijdragen uit de participatie-bijeenkomsten zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de woningen, kunnen we helaas nog geen prijzen communiceren. . Er dient meer duidelijkheid te zijn over het bestemmingsplan, het definitieve ontwerp, materiaalkeuze, afstemmingen met de gemeente, bouw planning en inrichting omgeving om een meer richting te kunnen geven aan de prijsstelling.

We kunnen je op moment wel meer duidelijkheid geven over het proces. In onderstaand nieuwsbericht nemen we je graag  mee over wanneer bijvoorbeeld het eerste aanbod gepubliceerd wordt en hoe we in de maanden die volgen steeds meer details, waaronder ook de prijzen, kunnen prijsgeven.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn naar aanleiding van dit nieuwsbericht, de panelen of de prognose planning kan je een chat sturen naar onze klantenservice.

Bekijk prognose planning
Op de hoogte blijven? Bekijk het laatste nieuws
  Aanmelden voor de nieuwsbrief