Wintermans bereikt nieuwe mijlpalen

20 december '23

Wintermans heeft recentelijk nieuwe mijlpalen bereikt! In dit nieuwsbericht brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen we de eerste impressies met je. Lees je mee? 

Mijlpaal 1: Ondertekening van overeenkomsten

Op 13 december jl. zetten Woningstichting de Zaligheden uit Eersel en BPD hun handtekeningen onder een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van 61 sociale huurwoningen. Hierin zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de te realiseren sociale huurwoningen. Op 20 december jl. volgde de ondertekening van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en BPD, die betrekking heeft op het bestemmingsplan, het woningbouwprogramma en het beeldkwaliteitsplan. Beide mijlpalen zijn nodig voor de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan.

Mijlpaal 2: Publicatie van het ontwerp bestemmingsplan

Gelijktijdig met het participatie- en ontwerptraject van het stedenbouwkundig plan zijn er op het terrein onderzoeken uitgevoerd en is het bestemmingsplan opgesteld. Dit plan is goedgekeurd door de gemeente en zal volgende week worden gepubliceerd. Gezien de grote vraag naar woningen in de gemeente, hopen we op een vlot proces zonder bezwaren dankzij actieve betrokkenheid bij de omgeving.

Normaal gesproken neemt het traject van participatie, stedenbouwkundig ontwerp en bestemmingsplan 24 maanden in beslag. Dankzij de goede samenwerking is het gelukt om dit traject in slechts 11 maanden te doorlopen, een unieke prestatie binnen de gemeente en bij BPD in Regio Zuid. Dit succes is te danken aan het heldere doel dat van tevoren is gesteld en het toegewijde team dat in samenwerking met de gemeente is gevormd.

Artist impressions van de nieuwe wijk

In de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan zijn beeldkwaliteitsregels vastgelegd voor de wijk. Om een goede indruk te geven van de nieuwe wijk heeft stedenbouwkundige Tom van Tuijn artist impressions gemaakt, die een globale sfeer van de wijk weergeven. Onderaan dit artikel bekijk je de beelden. 

Hoe verloopt het vervolgproces?

Als er geen zienswijzen of bezwaren uit de omgeving komen en er geen obstakels zijn voor het bouwrijp maken, verwachten we eind volgend jaar te starten met slopen en begin 2025 de eerste fase in de verkoop te brengen. Deze fase omvat 40 grondgebonden woningen aan de zuidwestelijke zijde van het plan.

Entree
Centraal
Cluster
Veranda
Op de hoogte blijven? Bekijk het laatste nieuws
  Aanmelden voor de nieuwsbrief