Uitnodiging open inloopbijeenkomst

28 juni '23

In maart hebben we een succesvolle open dag georganiseerd en daaropvolgend op 24 mei een participatiebijeenkomst. We hebben samen met de bezoekers ingrediënten verzameld om een zo optimaal mogelijk plan te maken voor een fijne en duurzame leefomgeving. De uitwerking van dit plan willen we graag ook verder in overleg vormgeven. We zijn benieuwd naar uw reactie op de opgehaalde resultaten en de vertaalslag naar het stedenbouwkundig plan. We nodigen u daarom uit om op woensdag 12 juli hierover met ons in gesprek te gaan.

Open inloopbijeenkomst op 12 juli

De bijeenkomst is op woensdag 12 juli van 17:00 tot 19:30 uur in het Wintermans informatiecentrum, Nieuwstraat 75 in Eersel. Aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen!

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u met informatiepanelen over de stedenbouwkundige visie, en het stedenbouwkundige ontwerp. Ook laten we ideeën zien voor verdere planontwikkeling en hebben we een kleine woonworkshop ingericht waaraan u deel kunt nemen. Verder hebben we een buurttafel waar u uw vragen als direct omwonenden kunt stellen. Vertegenwoordigers van BPD en het ontwerpbureau Van Tuijn Stedenbouw zijn aanwezig om toelichting te geven bij de panelen en om al uw vragen te beantwoorden.

12 juli 2023

Open inloopbijeenkomst

De bijeenkomst is op woensdag 12 juli van 17:00 tot 19:30 uur in het Wintermans informatiecentrum, Nieuwstraat 75 in Eersel. Aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen!

Het vervolg

Met uw input op de bijeenkomst op 12 juli zullen wij het plan waar mogelijk kunnen verbeteren. Na de zomer zullen we dan het stedenbouwkundig plan definitief maken en kan het bestemmingsplan afgerond worden. Nadat de gemeente het plan officieel heeft gepubliceerd zullen we een nieuwe bijeenkomst organiseren om de definitieve plannen te laten zien. We zullen u hierover later nog nader informeren.

Bekijk het laatste nieuws Op de hoogte blijven?
  Aanmelden voor de nieuwsbrief