Gebiedsconcept klaar voor besluitvorming

3 november '23

Goed nieuws, want het gebiedsconcept is klaar voor de besluitvorming en dit willen we graag met je delen. Lees je mee?

Verbetervoorstellen op het concept

Het gebiedsconcept staat klaar voor de laatste fase van besluitvorming. Op 23 maart jl. vond een succesvolle Open Dag plaats waar bij alle geïnteresseerden en omwonenden informatie is opgehaald als input voor de gebiedsontwikkeling. Deze input is de aanleiding geweest tot een eerste stedenbouwkundig plan. Op 23 mei en 12 juli zijn er vervolgens open inloopbijeenkomsten  georganiseerd op het voormalige Wintermans terrein. Dit gezamenlijke proces heeft geresulteerd in een plan voor een duurzame Eerselse woonwijk.

Na een beoordeling van het plan door de gemeente, zijn enkele verbetervoorstellen gedaan op het concept:

  • De twee woonclusters in het noordelijk gedeelte van het plan komen verder uit elkaar te liggen doordat het rechter cluster opschuift richting het Mortelveld. De groene zone tussen de twee clusters wordt hierdoor breder;

  • Om een betere en groene verbinding te krijgen tussen het Mortelveld en de wijk komt het noordelijk deel van de Kuilenhurk te vervallen. Er is verkeersonderzoek gedaan naar de gevolgen van het weghalen van dit deel van de straat. Hieruit blijkt dat zowel in de ochtend- als avondspits de verkeersafwikkeling volgens de regelgeving voldoet. Het verschil met het instant houden van de Kuilenhurk is klein. Aan het einde van de Nieuwstraat komt een keerlus voor het openbaar vervoer;

  • Op een tweetal plekken inde noordelijke woonclusters is het parkeren in de openbare ruimte vervangen voor bebouwd parkeren onder een parkeerdek. Hierdoor is er meer groen in de openbare ruimte, en parkeren minder;

  • In het ontwerp dat op de omgevingsdialoog in juli is laten zien was er aan de Mgr. De Haasstraat vanuit de bestaande woningen zicht op twee zijgevels. De stedenbouwkundige heeft voorgesteld deze te vervangen voor één woning met een voorgevel aan de straat. De twee zijgevels zijn te anoniem en de sociale controle is beter als er een voordeur aanwezig is.
image alt

Bekijk het gebiedsconcept

Bovenstaande punten zijn verwerkt in het stedenbouwkundige plan. Door deze aanpassingen is het stedenbouwkundige plan positief ontvangen door de projectgroep van de gemeente. Het plan is informeel gepresenteerd aan het college van B&W en een deel van de gemeenteraad. De presentatie kreeg enthousiaste reacties. Op 17 oktober jl. heeft  het college van B&W de definitieve besluitvorming bekrachtigd. Op 14 november as. is een raadsinformatiebijeenkomst gepland. Tenslotte neemt de gemeenteraad op 28 november a.s. de definitieve beslissing om het gebiedsconcept vast te stellen. Kort daarna wordt het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd.

Iedereen die wil kan hun opmerkingen of tips kenbaar maken bij ons . Dit kan je doen door een bericht te sturen naar BPD. Ook kan je inspreken tijdens de raadsinformatiebijeenkomst. Zo zorgen we samen voor het vormgeven van de nieuwe entree van Eersel.

Bekijk het gebiedsconcept
Op de hoogte blijven? Bekijk het laatste nieuws
  Aanmelden voor de nieuwsbrief